Κατάλογος προϊόντων & υπηρεσιών κατηγορία  1-012

 

i

Μπορείτε να πατήσετε επάνω στα logos Η στις Κατηγορίες για να δείτε όλα τα διαθέσιμα ανταλλακτικά στην συγκεκριμένη κατηγορία

         

             

 

 

i

Δεδομένου ότι τα περιεχόμενα του καταλόγου αλλάζουν συνέχεια με την προσθήκη νέων ανταλλακτικών, κάποια links μπορεί να μην είναι ενεργά ακόμα,

Σε περίπτωση που θέλετε περισσότερες πληροφορίες για είδη με ανενεργά links παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας ΕΔΩ

 

 

 

i

Πατήστε στις φωτογραφίες η στον κωδικό για Λεπτομέρειες

   

Section 1-012

Tektronix Test Equipment Repair Parts, Transistors

For Functional details & equivalents, you can download the Free Data - Book from our website Here  Login Required

Picture Tektronix Part # Used In Description Function Datasheet
151-0004-00

-

Transistor 2N214 - Tektronix Part # 151000400

Transistor 2N-214

151-0007-00

-

Transistor 2N270 - Tektronix Part # 151000700

Transistor 2N-270

151-0010-00

-

Transistor 2N404 - Tektronix Part # 151001000

Transistor 2N-404

151-0015-00

-

Transistor 2N1516 - Tektronix Part # 151001500

Transistor 2N-1516

151-0026-00

-

Transistor 2N1102 - Tektronix Part # 151002600

Transistor 2N-1102

151-0027-00

-

Transistor 151002700 - Tektronix Part # 151002700

Custom Transistor

151-0031-00

-

Transistor 2N1517 - Tektronix Part # 151003100

Transistor 2N-1517

151-0032-00

-

Transistor 2N695 - Tektronix Part # 151003200

Transistor 2N-695

151-0040-00

-

Transistor 2N1302 - Tektronix Part # 151004000

Transistor 2N-1302

151-0045-00

-

Transistor 2N1637 - Tektronix Part # 151004500

Transistor 2N-1637

151-0055-00

-

Transistor 2N398 - Tektronix Part # 151005500

Transistor 2N-398

151-0063-00

-

Transistor 2N2207 - Tektronix Part # 151006300

Transistor 2N-2207

151-0072-00

-

Transistor 2N1308 - Tektronix Part # 151007200

Transistor 2N-1308

151-0087-00

-

Transistor 151008700 - Tektronix Part # 151008700

Custom Transistor

151-0089-00

-

Transistor 2N962 - Tektronix Part # 151008900

Transistor 2N-962

151-0096-00

-

Transistor 2N2501 - Tektronix Part # 151009600

Transistor 2N-2501

151-0100-00

-

Transistor 2N2191 - Tektronix Part # 151010000

Transistor 2N-2191

151-0103-00

-

Transistor 2N2219A - Tektronix Part # 151010300

Transistor 2N-2219A

151-0104-00

-

Transistor Dual - Tektronix Part # 151010400

Custom Transistor

151-0108-00

-

Transistor - Tektronix Part # 151010800

Transistor 151010800 = 2N2501

151-0108-01

-

Transistor - Tektronix Part # 151010801

Custom Transistor

151-0109-00

-

Transistor 2N918 - Tektronix Part # 151010900

Transistor 2N-918

151-0120-00

-

Transistor 2N2475 - Tektronix Part # 151012000

Transistor 2N-2475

151-0120-01

-

Transistor - Tektronix Part # 151012001

Custom Transistor

151-0121-00

-

Transistor 2N3118 - Tektronix Part # 151012100

Transistor 2N-3118

151-0124-00

-

Transistor - Tektronix Part # 151012400

Transistor 151012400 = 2N-3501

151-0126-00

-

Transistor - Tektronix Part # 151012600

Transistor 151012600 = 2N-2484

151-0126-00

-

Transistor - Tektronix Part # 151012600

Transistor 151012600 = 2N-2484

151-0127-00

2215

Transistor - Tektronix Part # 151012700

151-0127-00

-

Transistor 2N2369 - Tektronix Part # 151012700

Transistor 2N-2369

151-0131-00

-

Transistor 2N964 - Tektronix Part # 151013100

Transistor 2N-964

151-0133-00

-

Transistor - Tektronix Part # 151013300

151-0134-00

-

Transistor 2N2905 - Tektronix Part # 151013400

Transistor 2N-2905

151-0135-00

-

Transistor 2N2635 - Tektronix Part # 151013500

Transistor 2N-2635

151-0136-00

-

Transistor 2N3053 - Tektronix Part # 151013600

Transistor 2N-3053

151-0136-00

-

Transistor 151013600 - Tektronix Part # 151013600

Custom Transistor

151-0139-00

-

Transistor Dual - Tektronix Part # 151013900

Custom Dual Transistor

151-0140-00

-

Transistor - Tektronix Part # 151014000

Custom Transistor Power

151-0140-00

-

Power Transistor - Tektronix Part # 151014000

Custom Transistor

151-0141-00

-

Power Transistor - Tektronix Part # 151014100

Custom Transistor

151-0149-00

-

Power Transistor - Tektronix Part # 151014900

Custom Transistor

151-0150-00

-

Transistor - Tektronix Part # 151015000

151-0151-00

-

Transistor - Tektronix Part # 151015100

Custom Transistor

151-0154-00

-

Transistor 2N2924 - Tektronix Part # 151015400

Transistor 2N-2924

151-0160-00

-

Transistor 2N3137 - Tektronix Part # 151016000

Transistor 2N-3137

151-0164-00

-

Transistor MPS2907A - Tektronix Part # 151016400

151-0166-00

-

Transistor 2N2923 - Tektronix Part # 151016600

Transistor 2N-2923

151-0167-00

-

Transistor - Tektronix Part # 151016700

Custom Transistor

151-0169-00

-

Transistor - Tektronix Part # 151016900

Custom Transistor

151-0169-01

-

Transistor - Tektronix Part # 151016901

Custom Transistor

151-0173-00

-

Transistor 2N3478 - Tektronix Part # 151017300

Transistor 2N-3478

151-0175-00

-

Transistor 2N3662 - Tektronix Part # 151017500

Transistor 2N-3662

151-0178-00

-

Transistor Dual - Tektronix Part # 151017800

Custom Dual Transistor

151-0179-00

-

Transistor 2N3877A - Tektronix Part # 151017900

Transistor 2N-3877A

151-0181-00

-

Transistor - Tektronix Part # 151018100

Custom Transistor

151-0185-00

-

Transistor - Tektronix Part # 151018500

Custom Transistor

151-0188-00

-

Transistor 2N3906 - Tektronix Part # 151018800

Transistor 2N-3906

151-0188-01

-

Transistor - Tektronix Part # 151018801

151-0190-00

-

Transistor 2N3904 - Tek Part # 151019000

Transistor 2N-3904

151-0192-00

-

Transistor - Tektronix Part # 151019200

151-0193-00

-

Transistor - Tektronix Part # 151019300

Custom Transistor

151-0195-00

-

Transistor MPS6515 - Tektronix Part # 151019500

Transistor MPS-6515

151-0195-00

-

Transistor - Tektronix Part # 151019500

151-0198-00

-

Transistor MPS918 - Tektronix Part # 151019800

Transistor MPS-918

151-0199-00

-

Transistor PN3640 - Tektronix Part # 151019900

Transistor PN-3640

151-0200-00

-

Transistor 2N3499 - Tektronix Part # 151020000

Transistor 2N-3499

151-0202-00

-

Transistor - Tektronix Part # 151020200

Custom Transistor

151-0207-00

-

Transistor 2N3415 - Tektronix Part # 151020700

Transistor 2N-3415

151-0208-00

-

Transistor - Tektronix Part # 151020800

Custom Transistor

151-0208-00

-

Transistor 2N4036 - Tektronix Part # 151020800

Transistor 2N-4036

151-0209-00

-

Power Transistor - Tektronix Part # 151020900

Custom Transistor

151-0211-00

-

Transistor 2N3866 - Tektronix Part # 151021100

Transistor 2N-3866

151-0213-00

-

Transistor - Tektronix Part # 151021300

151-0216-00

-

Transistor - Tektronix Part # 151021600

151-0216-00

-

Transistor MPS6523 - Tektronix Part # 151021600

Transistor MPS-6523

151-0218-00

-

Power Transistor - Tektronix Part # 151021800

Custom Transistor

151-0219-00

-

Transistor 2N2450 - Tektronix Part # 151021900

Transistor 2N-2450

151-0220-00

-

Transistor - Tektronix Part # 151022000

Custom Transistor

151-0223-00

-

Transistor 2N5769 / MPS4275 - Tektronix Part # 151022300

Transistor 2N-5769

151-0227-00

-

Transistor 2N3741 - Tektronix Part # 151022700

151-0228-00

-

Transistor 2N4888 - Tektronix Part # 151022800

Transistor 2N-4888

151-0232-00

-

Transistor Dual 2N2919 / 2N2484 - Tek Part # 151023200

2N2919/2N2484, TO-78 NPN Dual

151-0236-00

-

Transistor Dual ITS1074 - Tektronix Part # 151023600

151-0241-00

-

Power Transistor - Tektronix Part # 151024100

Custom Transistor

151-0242-00

-

Transistor 2N3904 - Tektronix Part # 151024200

151-0250-00

-

Transistor - Tektronix Part # 151025000

151-0251-00

-

Transistor - Tektronix Part # 151025100

Custom Transistor Power

151-0251-00

-

Power Transistor - Tektronix Part # 151025100

Custom Transistor

151-0253-00

-

Transistor - Tektronix Part # 151025300

151-0254-00

-

Transistor - Tektronix Part # 151025400

Custom Transistor

151-0256-00

-

Transistor - Tektronix Part # 151025600

Custom Transistor

151-0260-00

-

Transistor - Tektronix Part # 151026000

Custom Transistor

151-0260-02

-

Transistor - Tektronix Part # 151026002

Custom Transistor

151-0261-00

-

Transistor Dual - Tektronix Part # 151026100

151-0261-00

-

Transistor Dual - Tektronix Part # 151026100

Custom Transistor

151-0273-00

-

Transistor 2N5249 - Tektronix Part # 151027300

Transistor 2N-5249

151-0274-00

-

Transistor - Tektronix Part # 151027400

Custom Transistor

151-0276-00

-

Transistor - Tektronix Part # 151027600

Custom Transistor

151-0279-00

-

Transistor - Tektronix Part # 151027900

Custom Transistor

151-0280-00

-

Transistor - Tektronix Part # 151028000

Custom Transistor

151-0285-00

-

Transistor - Tektronix Part # 151028500

Custom Transistor

151-0286-00

-

Power Transistor - Tektronix Part # 151028600

Custom Transistor

151-0292-00

-

Transistor - Tektronix Part # 151029200

Custom Transistor

151-0295-00

-

Transistor V327 - Tektronix Part # 151029500

Transistor V-327

151-0301-00

-

Transistor 2N2907A - Tektronix Part # 151030100

Transistor 2N-2907A

151-0311-00

-

Transistor MJE340 - Tektronix Part # 151031100

Transistor MJE-340

151-0314-00

-

Transistor - Tektronix Part # 151031400

Custom Transistor

151-0316-00

-

Power Transistor - Tektronix Part # 151031600

Custom Transistor

151-0320-00

-

Transistor MPS6518 - Tektronix Part # 151032000

Transistor MPS-6518

151-0333-00

-

Transistor - Tektronix Part # 151033300

Custom Transistor

151-0336-00

-

Power Transistor - Tektronix Part # 151033600

Custom Transistor

151-0337-00

-

Power Transistor - Tektronix Part # 151033700

Custom Transistor

151-0349-00

465M

Transistor - Tektronix Part # 151034900

Custom Transistor

151-0349-00

-

Transistor - Tektronix Part # 151034900

Custom Transistor

151-0358-00

-

Transistor - Tektronix Part # 151035800

151-0364-00

-

Transistor - Tektronix Part # 151036400

Custom Transistor

151-0367-00

-

Transistor - Tektronix Part # 151036700

Custom Transistor

151-0368-00

-

Power Transistor - Tektronix Part # 151036800

Custom Transistor

151-0368-00

-

Power Transistor - Tektronix Part # 151036800

Custom Transistor

151-0375-00

-

Transistor 2SC403C - Tektronix Part # 151037500

Transistor 2SC-403C

151-0376-00

-

Transistor 2SC402C - Tektronix Part # 151037600

Transistor 2SC-402C

151-0405-00

-

Transistor MJE800 - Tektronix Part # 151040500

Transistor MJE-800

151-0406-00

-

Transistor 2N5401 - Tek Part # 151040600

Custom Transistor

151-0407-00

-

Transistor 2N3923 - Tektronix Part # 151040700

Transistor 2N-3923

151-0410-00

-

Transistor SPS6765 - Tektronix Part # 151041000

Transistor SPS-6765

151-0410-01

-

Transistor - Tektronix Part # 151041001

Custom Transistor

151-0424-00

-

Transistor - Tektronix Part # 151042400

Custom Transistor

151-0427-00

-

Transistor - Tektronix Part # 151042700

Custom Transistor

151-0438-00

-

Transistor - Tektronix Part # 151043800

Custom Transistor

151-0441-00

-

Transistor 2N2857 - Tektronix Part # 151044100

Transistor 151044100 = 2N-2857

151-0444-00

-

Transistor - Tektronix Part # 151044400

Custom Transistor

151-0446-00

-

Transistor - Tektronix Part # 151044600

Custom Transistor

151-0468-00

-

Power Transistor - Tektronix Part # 151046800

Custom Transistor

151-0475-00

-

Transistor - Tektronix Part # 151047500

Custom Transistor

151-0503-00

-

SCR 2N5060 - Tektronix Part # 151050300

SCR 2N-5060

151-0504-00

-

Transistor - Tektronix Part # 151059400

Custom Transistor

151-0506-00

-

Transistor - Tektronix Part # 151050600

Custom Transistor

151-0508-00

-

Transistor 2N6027 - Tektronix Part # 151050800

Transistor 2N-6027

151-0511-00

-

Transistor 2N1516 - Tektronix Part # 151051100

Transistor 2N-1516

151-0520-00

-

Transistor 2N404 - Tektronix Part # 151052000

Transistor 2N-404

151-0538-00

-

Transistor 151053800 - Tektronix Part # 151053800

Custom Transistor

151-0658-00

-

Transistor 151065800 - Tektronix Part # 151065800

Custom Transistor

151-0846-00

224x Series Oscilloscopes

Transistor - Tektronix Part # 151084600

Custom Transistor

151-0852-00

-

Transistor SJE6447 - Tektronix Part # 151085200

Custom Transistor SJE-6447

151-1005-00

-

Transistor - Tektronix Part # 151100500

2N4303, FET, TO-92,

151-1006-00

-

Transistor - Tektronix Part # 151100600

Custom Transistor

151-1009-00

-

Transistor Dual Tektronix Part # 151100900

Custom Dual Transistor

151-1015-00

-

Transistor - Tektronix Part # 151101500

151-1025-00

-

Transistor - Tektronix Part # 151102500

Custom Transistor

151-1027-00

-

Transistor Dual - Tektronix Part # 151102700

151-1032-00

-

Transistor Dual 2N5911A - Tektronix Part # 151103200

Transistor Dual 2N-5911A

151-1037-00

-

Transistor Dual - Tektronix Part # 151103700

Custom Transistor

151-1042-00

-

Transistor Matched Pair - Tektronix Part # 151104200

N-Ch. JFET 2N5454

151-1078-00

-

Transistor - Tektronix Part # 151107800

Custom Transistor

151-1090-00

-

Transistor - Tektronix Part # 151109000

Custom Transistor

151-1108-00

-

Transistor - Tektronix Part # 151110800

Custom Transistor

151-1113-00

-

Transistor - Tektronix Part # 151111300

Custom Transistor

152-0307-00

-

Transistor - Tektronix Part # 152-0307-00

Custom Transistor

152-0436-00

-

Transistor - Tektronix Part # 152043600

Custom Transistor

153-0040-01

-

Transistor - Tektronix Part # 153004001

Custom Transistor

153-0516-00

-

Transistor 2N1632 - Tektronix Part # 153051600

Transistor 2N-1632

153-0525-00

-

Transistor - Tektronix Part # 153052500

Custom Transistor

153-0545-00

-

Transistor - Tektronix Part # 153054500

153-0556-00

-

Transistor - Tektronix Part # 153055600

Custom Transistor

153-0559-00

-

Transistor Matched Pair - Tektronix Part # 153055900

153-0584-00

-

Transistor Matched Pair - Tektronix Part #153058400

Custom Transistor

153-0606-00

-

Transistor Matched 4 Pcs - Tektronix Part # 153060600

Custom Transistor Matched 4 Pcs

Picture Tektronix Part # Used In Description Function Datasheet

  Όλα τα logos και τα σύμβολα πού χρησιμοποιούνται στον παρόντα δικτυακό τόπο είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιριών

Tektronix, Sony,  Fluke, and HP - Agilent, Και χρησιμοποιούνται εδώ μόνον για την περιγραφή των  ειδών

Η  QSERVICE  ΔΕΝ αντιπροσωπεύει και δεν έχει οποιαδήποτε σχέση με καμία από τις προαναφερόμενες εταιρίες

Copyright © 2005 - 2013 Qservice Electronics All Rights Reserved .